Các trận cùng lượt
0101
1
Lê m chúc
2
Ván 1: timbanglangj thắng trong 376s
Ván 2: bacu01 thắng trong 456s
Ván 3: timbanglangj thắng trong 68s
Kết quả: timbanglangj thắng