Chơi quá 180 phút mỗi ngày ảnh hưởng xấu tới sức khỏe
Các trận cùng lượt
Thanh Nguyen
2
SATTHUVOTINH
1
Ván 1: satthuvotinh.ctvn thắng trong 93s
Ván 2: thanh_nguyen.8 thắng trong 221s
Ván 3: thanh_nguyen.8 thắng trong 238s
Kết quả: thanh_nguyen.8 thắng