Các trận cùng lượt
Sơn Cà Mau
2
Lâm Xung
1
Ván 1: quy_kiem_sau.2 thắng trong 485s
Ván 2: hung_tv thắng trong 369s
Ván 3: hung_tv thắng trong 457s
Kết quả: hung_tv thắng