Các trận cùng lượt
Ván 1: rua_sen_vang thắng trong 31 nước
Ván 2: but.dado thắng trong 23 nước
Ván 3: but.dado thắng trong 15 nước
Kết quả: but.dado thắng