Các trận cùng lượt
kindailoc
2
Nguyen Anh Vu
1
Ván 1: ngay_mai_tuoi_sang203 thắng trong 160s
Ván 2: kindailoc.ctvn thắng trong 252s
Ván 3: kindailoc.ctvn thắng trong 135s
Kết quả: kindailoc.ctvn thắng