Các trận cùng lượt
Hieu Chi Tran
2
Nhật Lâm
1
Ván 1: coupvietnam.vn thắng trong 593s
Ván 2: nhatlam thắng trong 114s
Ván 3: coupvietnam.vn thắng trong 406s
Kết quả: coupvietnam.vn thắng