Các trận cùng lượt
beer.larue
0
Dũng con gia lâm
2
Ván 1: kiep.doden thắng trong 511s
Ván 2: kiep.doden thắng trong 116s
Kết quả: kiep.doden thắng