Các trận cùng lượt
Truong Van Hung
0
Nguyen Anh Vu
2
Ván 1: ngay_mai_tuoi_sang203 thắng trong 807s
Ván 2: ngay_mai_tuoi_sang203 thắng trong 635s
Kết quả: ngay_mai_tuoi_sang203 thắng