Các trận cùng lượt
Ván 1: hungtv thắng trong 0s
Ván 2: hungtv thắng trong 0s
Kết quả: hungtv thắng