Các trận cùng lượt
Nguyen Anh Vu
2
Tienxu Trần
1
Ván 1: ngay_mai_tuoi_sang203 thắng trong 786s
Ván 2: tienxu.tran thắng trong 292s
Ván 3: ngay_mai_tuoi_sang203 thắng trong 461s
Kết quả: ngay_mai_tuoi_sang203 thắng