Chơi quá 180 phút mỗi ngày ảnh hưởng xấu tới sức khỏe
Các trận cùng lượt
Ván 1: cotuongviahe thắng trong 176s
Ván 2: cotuongviahe thắng trong 397s
Kết quả: cotuongviahe thắng