Các trận cùng lượt
CT
2
Triệu Vân
0
Ván 1: cotuongviahe thắng trong 176s
Ván 2: cotuongviahe thắng trong 397s
Kết quả: cotuongviahe thắng