Chơi quá 180 phút mỗi ngày ảnh hưởng xấu tới sức khỏe
Các trận cùng lượt
abc
2
tantien256
0
Ván 1: vu_ai_nhan thắng trong 155s
Ván 2: vu_ai_nhan thắng trong 664s
Kết quả: vu_ai_nhan thắng