Các trận cùng lượt
cầm thú vương
2
Dũng con gia lâm
0
Ván 1: vuacoho thắng trong 724s
Ván 2: vuacoho thắng trong 597s
Kết quả: vuacoho thắng