Các trận cùng lượt
Dũng con gia lâm
2
Triệu Vân
1
Ván 1: kiep.doden thắng trong 481s
Ván 2: hun_lee thắng trong 619s
Ván 3: kiep.doden thắng trong 80s
Kết quả: kiep.doden thắng