Chơi quá 180 phút mỗi ngày ảnh hưởng xấu tới sức khỏe
Các trận cùng lượt
alla
1
Dũng con gia lâm
2
Ván 1: inmessionante thắng trong 753s
Ván 2: kiep.doden thắng trong 764s
Ván 3: kiep.doden thắng trong 273s
Kết quả: kiep.doden thắng