Chơi quá 180 phút mỗi ngày ảnh hưởng xấu tới sức khỏe
Các trận cùng lượt
CT
1
Dũng con gia lâm
2
Ván 1: cotuongviahe thắng trong 49s
Ván 2: kiep.doden thắng trong 540s
Ván 3: kiep.doden thắng trong 89s
Kết quả: kiep.doden thắng