Các trận cùng lượt
Bảo Châu
1
Nguyen Hadon
1
Ván 1: Nguyen Hadon thắng trong 600s
Ván 2: QAKH. Bảo Châu thắng trong 130s
Kết quả: Hòa