Các trận cùng lượt
Nguyễn Thiện Chung
-58
Vutiennam
-217
Đườngđời Đưađẩy Đi ĐủĐường
206
Nam Thần Vương
69
Vutiennam đánh trước ván 1
Ván 1: nhin_thay_la_me.9 -8, vutiennam -9, lllsoslll -7, nghiamod +24
Ván 2: nhin_thay_la_me.9 -8, vutiennam +23, lllsoslll -11, nghiamod -4
Ván 3: nhin_thay_la_me.9 -11, vutiennam -13, lllsoslll +35, nghiamod -11
Ván 4: nhin_thay_la_me.9 -30, vutiennam -34, lllsoslll +102, nghiamod -38
Ván 5: nhin_thay_la_me.9 -10, vutiennam +12, lllsoslll -1, nghiamod -1
Ván 6: nhin_thay_la_me.9 +29, vutiennam -9, lllsoslll -9, nghiamod -11
Ván 7: nhin_thay_la_me.9 -1, vutiennam -1, lllsoslll +9, nghiamod -7
Ván 8: nhin_thay_la_me.9 -1, vutiennam -11, lllsoslll +22, nghiamod -10
Ván 9: nhin_thay_la_me.9 -2, vutiennam -3, lllsoslll +9, nghiamod -4
Ván 10: nhin_thay_la_me.9 -16, vutiennam -12, lllsoslll -32, nghiamod +60
Ván 11: nhin_thay_la_me.9 -7, vutiennam +23, lllsoslll -8, nghiamod -8
Ván 12: nhin_thay_la_me.9 -12, vutiennam -7, lllsoslll +36, nghiamod -17
Ván 13: nhin_thay_la_me.9 +36, vutiennam -10, lllsoslll -12, nghiamod -14
Ván 14: nhin_thay_la_me.9 -15, vutiennam -5, lllsoslll -9, nghiamod +29
Ván 15: nhin_thay_la_me.9 +21, vutiennam -10, lllsoslll -6, nghiamod -5
Ván 16: nhin_thay_la_me.9 -5, vutiennam -11, lllsoslll +27, nghiamod -11
Ván 17: nhin_thay_la_me.9 -1, vutiennam -1, lllsoslll +5, nghiamod -3
Ván 18: nhin_thay_la_me.9 -14, vutiennam -11, lllsoslll -3, nghiamod +28
Ván 19: nhin_thay_la_me.9 -26, vutiennam -26, lllsoslll +78, nghiamod -26
Ván 20: nhin_thay_la_me.9 +84, vutiennam -26, lllsoslll -32, nghiamod -26
Ván 21: nhin_thay_la_me.9 -5, vutiennam -27, lllsoslll +36, nghiamod -4
Ván 22: nhin_thay_la_me.9 -4, vutiennam -13, lllsoslll +19, nghiamod -2
Ván 23: nhin_thay_la_me.9 -12, vutiennam -9, lllsoslll +28, nghiamod -7
Ván 24: nhin_thay_la_me.9 +22, vutiennam -10, lllsoslll -5, nghiamod -7
Ván 25: nhin_thay_la_me.9 -2, vutiennam -8, lllsoslll -8, nghiamod +18
Ván 26: nhin_thay_la_me.9 -26, vutiennam -30, lllsoslll -26, nghiamod +82
Ván 27: nhin_thay_la_me.9 -7, vutiennam -13, lllsoslll -9, nghiamod +29
Ván 28: nhin_thay_la_me.9 -5, vutiennam -18, lllsoslll -10, nghiamod +33
Ván 29: nhin_thay_la_me.9 -11, vutiennam +32, lllsoslll -10, nghiamod -11
Ván 30: nhin_thay_la_me.9 -11, vutiennam +20, lllsoslll -2, nghiamod -7
Xếp hạng:
+ 1. Đườngđời Đưađẩy Đi ĐủĐường: +206 cược
+ 2. Nam Thần Vương: +69 cược
+ 3. Nhìn Thấy Là Mê: -58 cược
+ 4. Vutiennam: -217 cược, đánh trước ván 1