Các trận cùng lượt
Trần Thái Phong
2
Ông Già Ham Choi
0
Ván 1: Phong Thái Sơn thắng trong 98s
Ván 2: Phong Thái Sơn thắng trong 175s
Kết quả: Phong Thái Sơn thắng