Các trận cùng lượt
Lê Thành Cơ Khí
0
Ngọc long Vũ
2
Ván 1: Ngọc long Vũ thắng trong 296s
Ván 2: Ngọc long Vũ thắng trong 490s
Kết quả: Ngọc long Vũ thắng