Các trận cùng lượt
Ngọc long Vũ
2
Cack Doles
0
Ván 1: Ngọc long Vũ thắng trong 143s
Ván 2: Ngọc long Vũ thắng trong 114s
Kết quả: Ngọc long Vũ thắng