Các trận cùng lượt
Nguyễn Thiện Chung
0
BQT.Groups.QAKH
1
Ván 1: Hòa
Ván 2: BQT Groups Quần Anh Kỳ Hội thắng trong 514s
Kết quả: BQT Groups Quần Anh Kỳ Hội thắng