Các trận cùng lượt
Ngọc Hân
1
Quốc Cường
1
Ván 1: QAKH. Qua Cơn Mê thắng trong 426s
Ván 2: Quốc Cường thắng trong 480s
Kết quả: Hòa