Các trận cùng lượt
BQT.Groups.QAKH
2
Thiện Kỳ Ngộ
0
Ván 1: BQT Groups Quần Anh Kỳ Hội thắng trong 172s
Ván 2: BQT Groups Quần Anh Kỳ Hội thắng trong 133s
Kết quả: BQT Groups Quần Anh Kỳ Hội thắng