Các trận cùng lượt
BQT.Groups.QAKH
2
Ngọc Hân
0
Ván 1: BQT Groups Quần Anh Kỳ Hội thắng trong 2s
Ván 2: BQT Groups Quần Anh Kỳ Hội thắng trong 0s
Kết quả: BQT Groups Quần Anh Kỳ Hội thắng