Các trận cùng lượt
BQT.Groups.QAKH
0
Nam Nguyễn
1
Ván 1: Lâm a Sâm thắng trong 639s
Ván 2: Hòa
Kết quả: Lâm a Sâm thắng