Các trận cùng lượt
VolamHiensi
1
Lệnh Hồ Xung
1
Ván 1: HoangLong thắng trong 498s
Ván 2: Quốc Cường thắng trong 109s
Kết quả: Hòa