Các trận cùng lượt
Con gà
2
Ngọa Long
0
Ván 1: Phuong Beta thắng trong 540s
Ván 2: Phuong Beta thắng trong 292s
Kết quả: Phuong Beta thắng