Các trận cùng lượt
VolamHiensi
0
Lucky Rol
0
Ván 1: Hòa
Ván 2: Hòa
Kết quả: Hòa