Các trận cùng lượt
TotSangSong
1
Cack Doles
1
Ván 1: Thiên Lý Mã thắng trong 126s
Ván 2: Cack Doles thắng trong 440s
Kết quả: Hòa