Các trận cùng lượt
Con gà
2
buithixiem
0
Ván 1: Phuong Beta thắng trong 555s
Ván 2: Phuong Beta thắng trong 526s
Kết quả: Phuong Beta thắng