Các trận cùng lượt
Cổ Thiên Lạc
1
Nam Nguyễn
1
Ván 1: Cổ Thiên Lạc thắng trong 215s
Ván 2: lam.a.sam thắng trong 176s
Kết quả: Hòa