Các trận cùng lượt
Nguyễn Quang Nghĩa
2
Nguyễn Mạnh Hải
0
Ván 1: Nguyễn Quang Nghĩa thắng trong 489s
Ván 2: Nguyễn Quang Nghĩa thắng trong 699s
Kết quả: Nguyễn Quang Nghĩa thắng