Các trận cùng lượt
T_N
-2
Leloi Codon
2
Ừk ..! Thì ngốc đánh trước ván 1
Ván 1: cobengoc -1, leloi_codon_1 +1
Ván 2: cobengoc +2, leloi_codon_1 -2
Ván 3: cobengoc -7, leloi_codon_1 +7
Ván 4: cobengoc +13, leloi_codon_1 -13
Ván 5: cobengoc -5, leloi_codon_1 +5
Ván 6: cobengoc -1, leloi_codon_1 +1
Ván 7: cobengoc +26, leloi_codon_1 -26
Ván 8: cobengoc +7, leloi_codon_1 -7
Ván 9: cobengoc +15, leloi_codon_1 -15
Ván 10: cobengoc -3, leloi_codon_1 +3
Ván 11: cobengoc -26, leloi_codon_1 +26
Ván 12: cobengoc +6, leloi_codon_1 -6
Ván 13: cobengoc -26, leloi_codon_1 +26
Ván 14: cobengoc +6, leloi_codon_1 -6
Ván 15: cobengoc -2, leloi_codon_1 +2
Ván 16: cobengoc +16, leloi_codon_1 -16
Ván 17: cobengoc -16, leloi_codon_1 +16
Ván 18: cobengoc +1, leloi_codon_1 -1
Ván 19: cobengoc +11, leloi_codon_1 -11
Ván 20: cobengoc -7, leloi_codon_1 +7
Ván 21: cobengoc -11, leloi_codon_1 +11
Ván 22: cobengoc -8, leloi_codon_1 +8
Ván 23: cobengoc -3, leloi_codon_1 +3
Ván 24: cobengoc +1, leloi_codon_1 -1
Ván 25: cobengoc -1, leloi_codon_1 +1
Ván 26: cobengoc +1, leloi_codon_1 -1
Ván 27: cobengoc -5, leloi_codon_1 +5
Ván 28: cobengoc -9, leloi_codon_1 +9
Ván 29: cobengoc -2, leloi_codon_1 +2
Ván 30: cobengoc +26, leloi_codon_1 -26
Xếp hạng:
+ 1. Leloi Codon: +2 cược
+ 2. Ừk ..! Thì ngốc: -2 cược, đánh trước ván 1