Các trận cùng lượt
Con gà
0
Bảo Châu
2
Ván 1: QAKH. Bảo Bảo thắng trong 287s
Ván 2: QAKH. Bảo Bảo thắng trong 557s
Kết quả: QAKH. Bảo Bảo thắng