Các trận cùng lượt
unlimited
1
Tuan Nguyen
1
Ván 1: Tuan Nguyen thắng trong 289s
Ván 2: unlimited thắng trong 292s
Kết quả: Hòa