Các trận cùng lượt
Quang Dương Lê
0
nguyen_duc_cong
0
Ván 1: Hòa
Ván 2: Hòa
Kết quả: Hòa