Các trận cùng lượt
Con gà
0
Quang Dương Lê
1
Ván 1: Hòa
Ván 2: Quang Dương Lê thắng trong 235s
Kết quả: Quang Dương Lê thắng