Hướng dẫn chơi Xì tố
Trò chơi sử dụng 32 lá bài từ 7 đến A(Xì) trong bộ bài chuẩn 52 lá. Mỗi người sẽ được chia 5 lá bài. Các lá bài sẽ tạo thành các liên kết theo quy định. Bài có liên kết cao nhất sẽ thắng cuộc.
Các lá bài
  - Một lá bài gồm hai phần, số và chất: lá 8♣ có số là 8 và chất là ♣ (tép).
  - Giá trị quân bài trước tiên phụ thuộc vào số. Khi 2 lá bài cùng số sẽ xét đến chất. Xếp hạng độ mạnh theo số và chất như sau:
  A (xì) > K (già) > Q (đầm) > J (bồi) > 10 > 9 > 8 > 7
  Chất: ♠ > > > ♣

Liên kết
5 lá bài của người chơi có liên kết được quy định như sau. Độ mạnh tăng dần từ trên xuống dưới.
  - Mậu thầu: không có liên kết các lá bài.
  VD: A♠ Q♣ 10♥ 9♦ 8♥
  - Đôi: 7♦, 7♣
  - Thú (2 đôi): J♦ J♣ 9♠ 9♥
  - Sám ( 3 lá cùng số): K♥ K♦ K♣
  - Sảnh ( 5 lá có số liên tiếp nhau): J♥ 10♦ 9♣ 8♠ 7♦
  - Thùng (5 lá cùng chất): 7♦ Q♦ 10♦ K♦ A♦
  - Cù Lũ (1 Sám & 1 Đôi): Q♥ Q♦ Q♠ 9♣ 9♠
  - Tứ Quý (4 lá cùng số): Q♥ Q♦ Q♣ Q♠
  - Thùng phá Sảnh (dây đồng chất): Q♥ J♥ 10♥ 9♥ 8♥
  - Thùng phá Sảnh lớn ( Dây đồng chất có A): A♠ K♠ Q♠ J♠ 10♠

Đánh bài
  - Bắt đầu: Mỗi người sẽ bỏ ra số xu bằng 1 cược.
  - Vòng đánh: Theo ngược chiều kim đồng hồ
  - Ban đầu mỗi người được chia 2 lá bài, một úp và một ngửa cho đối phương biết.
  - Tố đầu: Mỗi vòng đánh sẽ có người "Tố" đầu, là người có các lá bài ngửa tạo liên kết mạnh nhất. Người này sẽ tố một số xu theo quy định:
  + Tố: Người chơi đặt cược số xu > 1 cược & <= Giới hạn tố. Những người chơi tiếp theo sẽ lần lượt "Theo" hoặc "Tố thêm" hoặc "Úp bài" cho đến hết 1 vòng.
  + Theo: Chấp nhận cược số xu giống người Tố
  + Tố thêm: Người chơi đặt cược thêm xu >1 cược &<= Giới hạn tố
  + Úp bài: Không chấp nhận cược của người tố, coi như bỏ ván chơi. Sau 30s người chơi không đánh bài cũng coi như "Bỏ" ván chơi.
  - Sau một vòng, nếu vẫn còn người chơi Theo hoặc Tố thêm, thì mỗi người chơi sẽ được chia thêm một lá bài.
  - Nếu sau một vòng, mọi người đều "ÚP bài" thì người tố sẽ thắng.
  - Khi mỗi người chơi đã đủ 5 lá bài. Lúc này người chơi sẽ so sánh bộ bài liên kết của mình với bộ bài liên kết của đối phương. Dự đoán lá bài úp của dối phương để Tố hoặc Theo hoặc Úp bài.
  - Khi tất cả đều Theo hoặc Úp bài, ván chơi kết thúc. Người có liên kết mạnh nhất sẽ thắng.

Tính tiền
  - Người thắng: Sẽ nhận được toàn bộ số tiền cược trên bàn.
  - Người thua: Sẽ mất toàn bộ số tiền mình cược.