Hướng dẫn chơi sâm
Luật chơi Sâm sử dụng bộ bài chuẩn 52 lá. Mỗi người được chia đúng 10 lá. Bắt đầu chơi, ai hô Sâm trước người đó được quyền đánh đầu tiên.
CÁC LÁ BÀI
  - Bộ 52 lá bài, mỗi quân bài gồm 2 phần số và chất.Vd: 6♣ có số 6 và chất ♣ (tép).
  - Giá trị quân bài chỉ phụ thuộc vào số. Độ mạnh giảm dần như sau:
  2 (heo) > A (xì) > K (già) > Q (đầm) > J (bồi) > 10 > 9 > ... > 3.

Xếp bài:
  - Lá bài rác: 9♠
  - Bộ đôi: J♥ J♣
  - Bộ ba: 7♥ 7♦ 7♣
  - Sảnh: 3♠ 4♥ 5♠ 6♥ 7♠ 8♥ 9♦...
    Chú ý: K A 2, A 2 3, 2 3 4 không phải là sảnh.
  - Tứ quý: 6♥ 6♦ 6♣ 6♠

Sâm
  - Bắt đầu vào ván chơi, mỗi người đều có quyền hô Sâm.
  - Người hô Sâm trước sẽ có quyền đánh đầu tiên.
  - Người hô Sâm nếu bị chặt dù chỉ một lần sẽ phải đền cho nhà chặn.
  - Nếu người hô Sâm đánh hết bài, không ai chặn được thì sẽ ăn mỗi nhà 20 lá (không tính heo hàng).

Đánh bài
  - Quyền đánh trước: Nếu không ai hô Sâm, ván đầu tiên, quyền đánh là ngẫu nhiên. Từ ván sau trở đi người nhất ở ván trước sẽ được quyền đánh trước ván tiếp theo.
  - Vòng đánh: Theo ngược chiều kim đồng hồ, mỗi người được ra một lá hoặc một bộ nhiều lá. Người ra sau phải đánh bài có cùng loại và cao hơn người đánh trước, trừ trường hợp chặt. Loại là cùng lá bài rác, đôi, bộ ba, sảnh.
  - Hết vòng đánh: Trong vòng đánh nếu một người bỏ lượt thì coi như bỏ cả vòng. Nếu không còn ai chặn được tiếp thì người đánh cuối cùng được ra bài bắt đầu vòng mới.
  - Không được để 2 cuối.
  - Báo 1: khi có người báo còn 1 lá bài, những người chơi khác phải đánh lá bài to nhất trong số các lá bài còn lại trên tay, nếu đánh lá bài bé hơn để người báo 1 thắng thì sẽ bị phạt báo 1 và đền bằng tổng số lá bài của các người chơi nhân tiền cược.

Kết thúc
  - Khi người đầu tiên đánh hết bài. Những người còn lại coi như thua cuộc.

Cóng
  - Khi một người chưa đánh được lá bài nào thì người khác đã đánh hết bài.

Tới trắng:
  - Thắng luôn sau khi chia bài
  - Nếu 2 người cùng có bài tới trắng, căn cứ vào thứ tự ưu tiên quyết định người thắng. Với các bộ bài tới trắng cùng loại thì xét lá cao nhất của bộ.
  - Các trường hợp có bài tới trắng như sau:
  + Sảnh rồng (sảnh 10 lá). VD: 3♠ 4♦ 5♥ 6♣ 7♥ 8♦ 9♦ 10♠ J♥ Q♠
  + Tứ quý 2: 2♠ 2♣ 2♦ 2♥
  + Đồng hoa: 4♦ 4♥ 5♦ 5♥ 6♥ 8♦ 10♥ J♦ K♦ A♥
  + 3 sám (3 bộ ba): 4♦ 4♥ 4♠ 6♣ 6♠ 6♥ J♦ J♥ J♣ A♠
  + 5 đôi: 4♦ 4♥ 7♦ 7♥ 9♣ 9♥ 10♣ 10♥ Q♣ Q♦
  + Thứ tự ưu tiên: Sảnh rồng > Tứ Quý 2 > Đồng hoa > 3 Sám > 5 Đôi.

Chặt: Theo quy luật sau:
  - Tứ quý chặt được heo
  - Tứ quý chặt tứ quý.

Tính tiền:
  - 1 lá bài rác bị thối: 1 cược
  - Thối 2: 15 cược
  - Thối Tứ Quý: 15 cược
  - Phạt Sâm: Mất 20 lần tiền cược.
  - Báo Sâm thành công: Được mỗi người 20 lần tiền cược
  - Đền Sâm: Mất 20 lần tiền cược x (số người chơi – 1)
  - Ăn trắng: Được mỗi người 20 lần tiền cược
  - Cóng: Mất 15 cược + heo hàng
  - Tứ Quý chặt 2: 15 cược/con
  - Tứ Quý chặt Tứ Quý: 15 cược/bộ
  - Chặt chồng: 15 cược x (số lượng chồng)