Chơi quá 180 phút mỗi ngày ảnh hưởng xấu tới sức khỏe
Các trận cùng lượt
Ván 1: Phong Trần thắng trong 597s
Ván 2: Nhìn Thấy Là Mê thắng trong 425s
Ván 3: Nhìn Thấy Là Mê thắng trong 309s
Kết quả: Nhìn Thấy Là Mê thắng