Các trận cùng lượt
Ván 1: helenvu thắng trong 0s
Ván 2: helenvu thắng trong 0s
Kết quả: helenvu thắng