Các trận cùng lượt
Quốc Cường
2
Lâm a Sâm
1
Ván 1: gau_misa thắng trong 95s
Ván 2: danh_1234 thắng trong 397s
Ván 3: gau_misa thắng trong 46s
Kết quả: gau_misa thắng