Chơi quá 180 phút mỗi ngày ảnh hưởng xấu tới sức khỏe
Các trận cùng lượt
Phạm Hùng
0
tgtlcgnmvadcmm
2
Ván 1: hikarusre thắng trong 12 nước
Ván 2: hikarusre thắng trong 20 nước
Kết quả: hikarusre thắng