Chơi quá 180 phút mỗi ngày ảnh hưởng xấu tới sức khỏe
Các trận cùng lượt
Ván 1: nhin_thay_la_me.9 thắng trong 532s
Ván 2: ksor_ri thắng trong 190s
Ván 3: nhin_thay_la_me.9 thắng trong 405s
Kết quả: nhin_thay_la_me.9 thắng