Các trận cùng lượt
Ván 1: hungtv thắng trong 385s
Ván 2: hungtv thắng trong 534s
Kết quả: hungtv thắng