Các trận cùng lượt
Tiểu Kê
1
xe cảnh sát
1
Ván 1: Tiểu Kê thắng trong 571s
Ván 2: beobeo77 thắng trong 80s
Kết quả: Hòa