Các trận cùng lượt
Mưa Trên Biển Vắng
2
Py chủ tịch trùm hn :p
0
Ván 1: Phuong Beta thắng trong 137s
Ván 2: Phuong Beta thắng trong 115s
Kết quả: Phuong Beta thắng