Các trận cùng lượt
lenhhoxung2000
2
Lâm a Sâm
0
Ván 1: Tuan Nguyen thắng trong 335s
Ván 2: Tuan Nguyen thắng trong 132s
Kết quả: Tuan Nguyen thắng