Chơi quá 180 phút mỗi ngày ảnh hưởng xấu tới sức khỏe
Hội nhóm | CLB: ๖ۣۜGame๖ۣۜVăn๖ۣۜHoá.
~o~
Tôn trọng đối thủ, văn hoá online. Thắng không kêu, bại không nản.. Không tranh hơn thua một ngày, chỉ lường được mất ngàn năm.. Vung kiếm 1 lần, mài kiếm 10 năm..
Lập ngày 22/08/2016 bởi playboy__
Hãy đăng nhập để có thể đăng ký thành viên, nhận thông báo từ 'CLB: ๖ۣۜGame๖ۣۜVăn๖ۣۜHoá.'
Thông báo từ ban quản trị
Góc bình luận